Τι γίνεται με το νερό στην Δημοτική ενότητα Αξιού;


Τι γίνεται με τον νερό στην Δημοτική ενότητα Αξιού; Παρέμβαση του δικηγόρου Γρηγορίου Τζήγκα

Με αφορμή τον πρόσφατο απολογισμό πεπραγμένων 2014-2017, του Δημάρχου Δέλτα κ. Φωτόπουλου, ο Γρηγόρης Τζήγκας απηύθυνε αίτηση – αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της ΕΥΑΘ Α.Ε..

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Γρηγορίου Τζήγκα

του Παναγιώτη, Δικηγόρου,

κατοίκου Κυμίνων Δήμου Δέλτα

Κύμινα  6-3-2018

Τηλ. 2391 910834

Κιν.   6973053156

email: [email protected]

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα

2. Γραφείο Δημάρχου

3. Τοπικό Συμβούλιο Κυμίνων

4. Τοπικό Συμβούλιο Ν. Μαλγάρων

5. Τοπικό Συμβούλιο Βραχιάς

Κοινοποίηση :

1. ΕΥΑΘ Α.Ε.

 

 

Θέμα :  Ύδρευση  στη Δημοτική Ενότητα Αξιού (Κύμινα – Ν. Μάλγαρα – Βραχιά).

 

          Α. Όπως είναι γνωστό, η ύδρευση των πρώην Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αξιού (Κύμινα – Ν. Μάλγαρα – Βραχιά) πραγματοποιείται μέσω γεωτρήσεων, δεξαμενών προσυγκέντρωσης και υδατόπυργων. Το υδρευτικό δίκτυο έχει σχεδόν αντικατασταθεί και βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση.

Εκεί όμως που εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα, εκτός από τα προβλήματα επάρκειας, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι στην ποιότητα του παρεχόμενου νερού ύδρευσης.

Φυσικοχημικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν συγκεντρώσεις επικίνδυνων και τοξικών ουσιών και μετάλλων όπως π.χ. το αρσενικό, ο σίδηρος και το μαγγάνιο σε εξαπλάσιες από τις νόμιμα αποδεκτές τιμές, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ  Β΄ 892/11-7-2001).

Αυτό καθιστά το νερό όχι μόνο ακατάλληλο αλλά και επικίνδυνο για την υγεία των δημοτών παράγοντα. Είναι φανερό ότι, εδώ και δεκαετίες, το νερό όχι μόνο πόσιμο δεν είναι αλλά και συνάμα επικίνδυνο και για τις όποιες άλλες ανθρώπινες χρήσεις του : οικιακή (πλυντήριο, μπάνιο, πλύσιμο δοντιών) αλλά και επαγγελματική (παρασκευή ψωμιού, καταστήματα εστίασης, καφέ κλπ.).

Θέλοντας να αντιμετωπίσει την πιο πάνω κατάσταση ο πρώην Δήμος Αξιού περί το 2006 εγκατέστησε στις κοινότητες μονάδες εξυγίανσης του νερού, πλην όμως, όπως αποδείχθηκε, αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε διπλή δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα : Ιδιωτική με την αγορά σε καθημερινή βάση εμφιαλωμένου νερού από τα νοικοκυριά και δημοτική με το  υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας των μονάδων εξυγίανσης, οι οποίες κατά περιόδους το τελευταίο διάστημα τίθενται για διάφορες λόγους εκτός λειτουργίας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

          Β. Αυτή είναι εν συντομία η κατάσταση που υπάρχει σήμερα και από τη στιγμή που είναι αυτονόητη η συμφωνία  όλων μας (ΔΕΥΑΔΔ, τοπικοί φορείς και δημότες) ότι η λύση του προβλήματος της ύδρευσης είναι, πλέον, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν άμεσης προτεραιότητας, πρέπει να αποφασίσουμε πως θα το αντιμετωπίσουμε.

Η απάντηση του κ. Δημάρχου και των εκπροσώπων της υπηρεσίας ύδρευσης του δήμου, όταν ο υπογράφων έθεσε κατά τον απολογισμό της 3-3-2018 το θέμα, ήταν ότι έχει υποβληθεί αίτημα προς την ΕΥΑΘ για επέκταση του δικτύου μεταφοράς στον πρώην Δήμο Αξιού, πλην όμως αυτό έχει προς το παρόν απορριφθεί, λόγω μη επάρκειας του νερού αλλά και λόγω  τεχνικών δυσκολιών που προκύπτουν από τη διέλευση του Αξιού ποταμού ανατολικά των οικισμών. Κατά τα λοιπά, είναι γνωστό το πρόβλημα από πιστοποιημένους ελέγχους της ποιότητας  του νερού που γίνονται από την ΔΕΥΑΔΔ και καταβάλλονται προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία του υδρευτικού δικτύου.

Όλα αυτά είναι δεκτά και δεν αμφισβητώ ούτε τις καλές και ενέργειες που γίνονται από τη διοίκηση  ούτε τις  προσπάθειες των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΔΔ στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι δεν αρκούν μόνο αυτά.

          Γ. Στο βαθμό που συνειδητοποιούμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι επιτακτική και δεν  επιδέχεται άλλες αναβολές πρέπει ο κ. Δήμαρχος και η ΔΕΥΑΔΔ να αναλάβουν πρωτοβουλίες και πιο ενεργή δράση προκειμένου να διερευνηθούν, απαντηθούν και δρομολογηθούν τα εξής :

1. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης

α) Υπάρχει πρόβλημα ποιότητας μόνο ή και επάρκειας του νερού ή και τα δύο.

β) Κρίνεται ότι πρέπει να γίνουν εναλλακτικά νέες γεωτρήσεις  ή αυτές πρέπει να αποκλειστούν λόγω κόστους και αβέβαιου  αποτελέσματος.

γ) Κρίνεται αποτελεσματική και συμφέρουσα η λειτουργία των μονάδων εξυγίανσης. Αν ναι, πως αναδιατάσσονται  στο συνολικό σύστημα υδροδότησης.

 

2. Σύνδεση με ΕΥΑΘ

α) Σε τι συνίσταται το «τεχνικό πρόβλημα» διέλευσης του δικτύου μεταφοράς από τον Αξιό ποταμό.

β) Διερεύνηση εναλλακτικής σύνδεσης με  ενωτική διώρυγα Αλιάκμονα που διέρχεται βορείως της Βραχιάς.

3. Εκπόνηση μελετών και προτάσεων, για όποια λύση επιλεγεί, με τεκμηριωμένο οικονομοτεχνικό περιεχόμενο, ώστε να μην επιδέχονται αμφισβητήσεις.

4. Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης του κατάλληλου, πλέον, νερού. Εγκατάσταση υδρομετρητών και καταγραφή καταναλωτών για εξοικονόμηση και περιορισμό των απωλειών και της άλογης σπατάλης.

5. Επέκταση του κανονισμού ύδρευσης και της ενιαίας διαχείρισης της ΔΕΥΑΔΔ και στις υπό συζήτηση περιοχές.

6. Δημοσιοποίηση του προβλήματος και ενημέρωση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια.

          Δ. Είναι φανερό ότι οι όποιες αναλύσεις, σχεδιασμοί και προτάσεις του Δήμου και της ΔΕΥΑΔΔ σε σχέση με τα προεκτεθέντα δεν οδηγούν αυτόματα και στη  λύση του χρόνιου προβλήματος. Είναι όμως το πρώτο  αποφασιστικό βήμα που στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης της ύδρευσης σε όλες ανεξαίρετα τις πρώην κοινότητες  του Δήμου πρέπει να κάνει. Ακόμη, είναι γνωστά τα προβλήματα υποστελέχωσης, έλλειψης πόρων και  οικονομικών εκκρεμοτήτων με αναδόχους και προμηθευτές που η ΔΕΥΑΔΔ αντιμετωπίζει. Όμως αυτά δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανασταλτικοί παράγοντες και δικαιολογία για την αναβολή και την παραπομπή για μία ακόμα φορά στο μέλλον ενός τόσο βασικού προβλήματος υποδομής.

Οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις στα σοβαρά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και όπως το νερό είναι άχρωμο έτσι και το πρόβλημα της  ύδρευσης και πολλά άλλα τοπικά  προβλήματα δεν έχουν ούτε κομματικό ούτε παραταξιακό χρώμα.

          Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση συζήτηση του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ενημερώσετε τους τοπικούς φορείς και τους δημότες.

                                                                   Με  τιμή

                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΗΓΚΑΣ