Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο ιδίως της καθιέρωσης ελαστικότερων μορφών εργασίας, έχει συντελεστεί μια εκ βαράθρων αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις. Η ουσία όμως, αλλά και οι γενικοί κανόνες προστασίας που διέπουν το εργατικό δίκαιο δεν έχει καταλυθεί, παρά την αντίθετη πεποίθηση πολλών ανθρώπων. Ένα ζήτημα, το οποίο υπήρχε πάντοτε στις εργασιακές σχέσεις, αλλά πλέον, πολλές …

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Συνεχίζοντας τη σειρά των άρθρων νομικού περιεχομένου για το deltanews.gr, επανέρχομαι με ένα θέμα, το οποίο αφορά στα δικαιώματα του δημότη σε περίπτωση, που υποστεί ο ίδιος ή το όχημα του οποιαδήποτε ζημιά, η οποία να ανάγεται σε κακοτεχνία ή κακή συντήρηση …

Το παρόν άρθρο, το οποίο είναι το πρώτο από –ελπίζω- μια μακρά σειρά άρθρων νομικού περιεχομένου στον παρόντα δικτυακό τόπο, στόχο έχει την, έστω και σε πρώιμο στάδιο, ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Δέλτα για σημαντικά για την καθημερινότητα τους νομικά ζητήματα, για τα δικαιώματα τους καθώς και για τυχόν νομοθετικές αλλαγές που επέρχονται και …