Ζητείται κοπέλα για εργασία σε αρτοζαχαροπλαστείο στην Σίνδο με επιθυμητή προϋπηρεσία.

Ξεπέρασαν τις 200 οι προσλήψεις στο ψηφιακό κέντρο τεχνολογίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη με την εταιρεία να αναζητά άλλους 25 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόθεση για πρόσληψη και αρκετών γυναικών.  

O Δήμος Δέλτα ανακοίνωσε την πρόσληψη   29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στις παρακάτω ειδικότητες: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(Απορριμματοφόρων) 19 Τέσσερεις (4) μήνες ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου(JCB) 4 Τέσσερεις (4) μήνες ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 2 Τέσσερεις …