Δια Βίου Μάθηση σήμερα, αναγκαιότητα ή πολυτέλεια ; Γράφει ο Αθανάσιος Κων. Δεβετζίδης*