Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Οι αλλαγές στους θεματικούς τομείς ευθύνης των αντιπεριφερειών. Ακλόνητη η Αηδονά, τις επόμενες ημέρες οι εντεταλμένοι.