Ουρές σχηματίστηκαν στα εμπορικά και στα καταστήματα της πόλης.