Πού οφείλεται η καθυστέρηση και πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση;