Ο Δήμος Δέλτα στην προσπάθεια του να προστατεύσει στο μέγιστο βαθμό την δημόσια υγεία των πολιτών  και ακολουθώντας τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας , του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του υπουργείου Εσωτερικών  προχωρά σε μια σειρά   μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, για το χρονικό διάστημα έως τις 24/3/2020, οπότε και θα επανεξεταστούν τα μέτρα. 1.  …