Ο Δήμος Δέλτα ενημερώνει τους πολίτες ότι μετά τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αναχαίτιση του κορονοϊού αλλά και για την προστασία των εργαζομένων και των δημοτών, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και τα ΚΕΠ θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου οι πολίτες θα εξυπηρετούνται …

Ο Δήμος Δέλτα στην προσπάθεια του να προστατεύσει στο μέγιστο βαθμό την δημόσια υγεία των πολιτών  και ακολουθώντας τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας , του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του υπουργείου Εσωτερικών  προχωρά σε μια σειρά   μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, για το χρονικό διάστημα έως τις 24/3/2020, οπότε και θα επανεξεταστούν τα μέτρα. 1.  …