Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον δεύτερο μήνα του χρόνου.