Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες.