Τα φρεάτια της Νέας Μαγνησίας και των Διαβατών καθαρίζονται από φερτά υλικά και σκουπίδια από μηχανήματα της  ΔΕΥΑΔΔ. Οι υπάλληλοι με τα ειδικά μηχανήματα βγάζουν όλα τα σκουπίδια που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν πλημμύρες στους δρόμους. Η επανεκκίνηση του προγραμματισμού για τον καθαρισμό  των φρεατίων μετά τις απαγορεύσεις …

Ένα προς ένα τα φρεάτια του δήμου Δέλτα θα καθαριστούν και θα παραδοθούν χωρίς φερτά υλικά και απορρίμματα σε όλες τις κοινότητες. Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  εξασφαλίστηκε  το απαιτούμενο κονδύλι για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των φρεατίων σε όλους τους κεντρικούς δρόμους  όλων των κοινοτήτων του …

Ο καθαρισμός των φρεατίων θα συνεχιστεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Δέλτα.

Η δράση της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας θα συνεχιστεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Δέλτα.