Μετά την παραχώρηση έκτασης από το Δήμο Δέλτα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.