Κινητές μονάδες από τον Οργανισμό θα πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Το κόστος του χειρουργείου για την 10χρονη Αθηνά είναι αρκετά μεγάλο και τα χρήματα πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι τις 6 Οκτωβρίου.