Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τρίτο μήνα του έτους.