Ο Δήμος Δέλτα, εντάχθηκε  στην υπηρεσία myKEPlive  από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να συμβάλλει στην αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ του Δήμου Δέλτα έχουν εκπαιδευτεί στον χειρισμό της πλατφόρμας, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι τα ψηφιακά …