Εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά τη 13η Οκτωβρίου.