Μια πολύ σημαντική δράση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας.