Ο μεγάλος όγκος νερού που συσσωρεύτηκε στον Γαλλικό ποταμό λόγω της κακοκαιρίας και ο κίνδυνος υπερχείλισης του καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων από την περιοχή. Η διοίκηση του Δήμου Δελτα προέβη σε αυτήν την απόφαση προκειμένου να διαφυλάξει τους οδηγούς από κίνδυνο ατυχήματος ή εγκλωβισμού. Γκρέιντερ των τεχνικών υπηρεσιών βρίσκονται στο σημείο και εκτελούν εργασίες …