Πρόσφυγες ξεσηκώθηκαν επειδή πλημμύρισαν οι σκηνές τους.