Η ομάδα “Γυναίκες Δήμου Δέλτα” συγκεντρώνει σχολικά είδη καινούρια και μεταχειρισμένα τα οποία θα διατεθούν στα σχολεία του Δήμου μας ώστε να ενισχυθούν οι οικογένειες που δυσκολεύονται λίγο περισσότερο τον φετινό Σεπτέμβριο. Σύντομα θα ανακοινωθούν τα σημεία που μπορεί κάποιος να βρίσκει τα κουτιά προσφοράς σε όλες τις κοινότητες του Δήμου. Γνωρίζοντας την ευαισθησία των …