Αποτελεί την πρώτη περιοχή στη Θεσσαλονίκη που τροφοδοτείται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο.