Ζητείται τεχνολόγος τροφίμων για εργοστάσιο παραγωγής ελαιών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.