ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος με λίγες γνώσεις ηλεκτρονικού από εταιρία στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου