Έχοντας καταρρίψει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ προσέλευσης.