Αίτηση-Ανοιχτή επιστολή του Γρηγορίου Τζήγκα*


*Ο Γρηγόριος Τζήγκας είναι δικηγόρος, κάτοικος Κυμίνων.

Γρηγόριος Τζήγκας
του Παναγιώτη, Δικηγόρος,
κάτοικος Δημ. Κοινότητας Κυμίνων
Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης
Τηλ. 2391 910834
Κινητό 6973053156

ΠΡΟΣ
Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα
4. Τοπικό Συμβούλιο Κυμίνων
5. Τοπικό Συμβούλιο Ν. Μαλγάρων
Κοινοποίηση :
1. Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας
2. ΤΟΕΒ Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων
3. ΓΟΕΒ Πεδιάδας Θεσ/νίκης
4. Delta News

 

Κύμινα 22-11-2017,

Με αφορμή τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν στα Κύμινα και Ν. Μάλγαρα κι επειδή από τον Σεπτέμβριο 2016 που είχαμε παρόμοια φαινόμενα δεν έχει γίνει τίποτα από τη δημοτική αρχή, θέτω υπόψιν σας τα εξής.

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των δύο οικισμών εξυπηρετείται αφενός με ελάχιστους (κυρίως κεντρικούς) τσιμεντοσωλήνες και αφετέρου με μικρά και μεγάλα ανοιχτά και ανεπένδυτα αυλάκια  που μέσω κεντρικών αγωγών απαγωγής καταλήγουν σε περιφερειακή στραγγιστική τάφρο στα Ν.Α. των οικισμών (τοποθεσία Καναρίνι του Οικισμού Κυμίνων) και από εκεί παροχετεύεται στην κεντρική αποστραγγιστική περιφερειακή τάφρο του ΓΟΕΒ στο νότιο όριο των οικισμών.

Το χαμηλό και επίπεδο του εδάφους των αστικών περιοχών αλλά και ο υψηλός φρεάτιος ορίζοντας και η ανεπαρκής και περιστασιακή συντήρηση του εσωτερικού στραγγιστικού δικτύου έχουν ως αποτέλεσμα, ιδίως σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, να δημιουργούνται όχι μόνο προβλήματα στασιμότητας των νερών αλλά και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία, την ποιότητα ζωής και ασφάλεια  της περιουσίας των δημοτών.

Τα πιο πάνω προβλήματα επιτείνονται ιδίως σε περιόδους αποστράγγισης των ορυζώνων, όπως τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και από το γεγονός ότι  η Β.Α. των οικισμών αποστραγγιστική  τάφρος των αρδευόμενων εκτάσεων του ΓΟΕΒ συνδέεται με  την περιφερειακή  στραγγιστική τάφρο Ν.Α. των οικισμών. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποβοήθησης μέσω αντλιών να διοχετευτούν τα νερά στην κεντρική αποστραγγιστική  τάφρο του (ΓΟΕΒ δημιουργεί έναν κορεσμό, με αποτέλεσμα  τα νερά όχι μόνο να μην αποστραγγίζονται αλλά να επιστρέφουν μέσα στους οικισμούς.

Είναι φανερό, κατ’ ακολουθία, ότι το πρόβλημα δεν λύνεται οριστικά με την τοποθέτηση και λειτουργία κάποιων αντλιών σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ισχυρίζεται, χωρίς όμως να έχει κάνει τίποτα απολύτως η δημοτική αρχή. Είναι επιτακτική ανάγκη να επανασχεδιαστεί τόσο το εσωτερικό δίκτυο ομβρίων των οικισμών όσο και το σύστημα αποστράγγισης των αρδευόμενων εκτάσεων. Και ας μη βιαστούν μερικοί να πουν ότι το κόστος για τέτοιες παρεμβάσεις είναι μεγάλο. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων είναι εκσκαφές που πρέπει να γίνουν με μηχανήματα του ΓΟΕΒ και της Περιφέρειας και ελάχιστες σε σχέση με το αποτέλεσμα, εργατοώρες χειριστών.

Προς την κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να συμβάλλω κατά το δυνατό στη διερεύνηση της εφικτότερης λύσης του προβλήματος σας παραθέτω κωδικοποιημένα τις παρακάτω προτάσεις :

  1. α. Ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου ομβρίων στην εντός σχεδίου περιοχή των Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων και επανασχεδιασμός της κατάληξης του κεντρικού αγωγού παροχέτευσης των συλλεγόμενων ομβρίων στο σύστημα των αποστραγγιστικών τάφρων του ΓΟΕΒ. Υποβοήθηση του συστήματος παροχέτευσης  μέσω αντλιών (Δήμος ΔΕΥΑ).

β. Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου (Δήμος ΔΕΥΑ).

γ. Συμμετοχή των δημοτών στην ομαλή λειτουργία  του δικτύου (καθαρισμός γεφυρών πρόσβασης στα οικόπεδα, αποφυγή ρήψης μπαζών και άλλων υλικών κλπ.). Αυστηροποίηση της εποπτείας και του ελέγχου ακόμη και με διοικητικά πρόστιμα εκ μέρους της ΔΕΥΑ του Δήμου.

2. Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος αποστράγγισης των αγροκτημάτων Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων.

α. Παροχέτευση της βόρειας στραγγιστικής τάφρου των αγροκτημάτων (διέλευση πίσω από το Γυμνάσιο – Λύκειο) προς την κεντρική στραγγιστική τάφρο (Αγίου Νεκταρίου), ώστε να μην καταλήγει μαζί με τα όμβρια των οικισμών στο Ν.Α. άκρο των Κυμίνων (τοποθεσία Καναρίνι). Η παροχέτευση μπορεί να γίνει είτε με φυσική ροή, είτε, αν  δεν το επιτρέπουν οι κλίσεις, με αντλίες (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ).

β. Αναβάθμιση της κεντρικής στραγγιστικής τάφρου (Αγίου Νεκταρίου) στα Ν.Α. όρια των οικισμών ώστε να μπορεί  να δεχθεί τόσο την στραγγιστική τάφρο των αγροκτημάτων όσο και τα όμβρια των οικισμών: Καθαρισμός από καλάμια και μπάζα, εκβάθυνση και διαπλάτυνση, επένδυσή της με τσιμέντο), ώστε να αποκατασταθεί επαρκώς η υδραυλική της ροή (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ).

γ. Υποβοήθηση προς αποφυγή κορεσμού της ως άνω τάφρου με δύο μεγάλες αντλίες απάντλησης και παροχέτευσης. Μία στο Ν.Α. άκρο των Κυμίνων (θέση Καναρίνι) και μία στο Ν.Δ. άκρο των Ν. Μαλγάρων (κόμβος Ν. Μαλγάρων).

Η πρώτη θα παροχετεύει τα νερά ανατολικά (κινητή κεραία τηλεφωνίας) και από εκεί  νότια προς τη θάλασσα και η δεύτερη δυτικά, πέρα από τον κόμβο των Ν. Μαλγάρων, με κατεύθυνση  παράλληλα με την Ε.Ο. προς τον Λουδία ποταμό.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω και για την εύρυθμη υδραυλική ροή είναι να γίνουν παρεμβάσεις καθαρισμού και διευθέτησης των τάφρων που καταλήγουν στη θάλασσα και  στον ποταμό Λουδία (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ).

3. Τέλος, πέρα από τα παραπάνω, η έλλειψη των οποίων συντελεί στο να θεωρείται η περιοχή των Κυμίνων και Ν.Μαλγάρων υποβαθμισμένη και με κακή στράγγιση των υδάτων πρέπει να επισημάνω την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία από ενδεχόμενη επικίνδυνη υπερχείλιση του ποταμού Αξιού που διέρχεται σε απόσταση αναπνοής ανατολικά των οικισμών. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα ο έλεγχος και η συντήρηση των  πεπαλαιωμένων αναχωμάτων ανατολικά και δυτικά του Ποταμού Αξιού (το ζήτημα αφορά άμεσα και την ΔΕ Χαλάστρας), καθώς και οι προβλεπόμενες εκβαθύνσεις και απομακρύνσεις αμμολόφων που σχηματίζονται και δυσκολεύουν τη ροή του ποταμού (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Κλείνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα εξής.

Τα προβλήματα είναι γνωστά ή, οφείλουν να είναι γνωστά και στην πραγματική τους διάσταση από την δημοτική αρχή. Έχουν στο παρελθόν καταγραφεί και επίσημα (αναθεωρημένο ΓΠΣ του Δήμου Αξιού 2006, τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του συνδέσμου Δέλτα Αξιού 1994 κλπ.).

Τα εμπειρικά δεδομένα μας έχουν δείξει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα που να απαιτείται αναθεώρηση του τρόπου παρέμβασης για την επίλυσή τους.

Το μόνο που έχει αλλάξει και μάλιστα προς το χειρότερο είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα  που μας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στο μέλλον.

Για τους λόγους αυτούς, νομίζω ότι στο βαθμό που συνειδητοποιούμε, πλέον, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω  αλλά και άλλων παρόμοιων, σε άλλα διαμερίσματα, προβλημάτων  είναι επιτακτική, πρέπει η δημοτική αρχή  να αναλάβει πρωτοβουλίες και πιο ενεργή δράση όπως :

  1. Διαμόρφωση από κοινού συνολικής πρότασης παρέμβασης των εμπλεκομένων, κατά το λόγο ευθύνης του καθενός, φορέων (Δήμος, Περιφέρεια, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ).
  2. Εκπόνηση υδρογεωλογικών και τεχνικών μελετών, εκτίμηση κόστους.
  3. Εξασφάλιση πιστώσεων και υλοποίηση των έργων.

Η πραγματικότητα είναι  μπροστά μας, ωμή και ρεαλιστική. Το ζητούμενο είναι αν θα επιλέξουμε να  απαντήσουμε στην πρόκληση και να  αναμετρηθούμε μαζί της ή αν θα αποδεχθούμε μοιρολατρικά  ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη που το αναλογεί. Γιατί, μετά το κακό,  που όλοι απευχόμαστε, δεν θα υπάρχει μόνο η πολιτική και διοικητική ευθύνη, θα υπάρχει και η ποινική και αστική.

Με την παράκληση προς τον κ. Δήμαρχο να προτείνει προς συζήτηση το θέμα στο αμέσως  επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΗΓΚΑΣ