Αποκατάσταση του οδοστρώματος στην περιφερειακή οδό Ν. Μαλγάρων-Κυμίνων


Διασταύρωση με πάροδο Π.Α.Θ.Ε και διασταύρωση βουστασίου Τζήγκα.

Τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος με σκυρόδεμα στην περιφερειακή οδό Ν. Μαλγάρων – Κυμίνων (διασταύρωση με πάροδο Π.Α.Θ.Ε. και διασταύρωση βουστασίου Τζήγκα) επιθεώρησε ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος.

Η ολοκλήρωση των έργων θα διευκολύνει τη ασφαλή διέλευση των οχημάτων προς τις αγροτικές οδούς και προς την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών μέσω της περιφερειακής οδού Ν. Μαλγάρων – Κυμίνων.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχών παρεμβάσεων, με τα μέσα και τις δυνάμεις που διαθέτει ο Δήμος, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου.