Το παρόν άρθρο, το οποίο είναι το πρώτο από –ελπίζω- μια μακρά σειρά άρθρων νομικού περιεχομένου στον παρόντα δικτυακό τόπο, στόχο έχει την, έστω και σε πρώιμο στάδιο, ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Δέλτα για σημαντικά για την καθημερινότητα τους νομικά ζητήματα, για τα δικαιώματα τους καθώς και για τυχόν νομοθετικές αλλαγές που επέρχονται και …