Ιθαγένεια Τέκνων αλλοδαπών (Ιθαγένεια δεύτερης γενιάς). Τι ισχύει, ποιοί είναι οι δικαιούχοι, ποιές διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος. του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι συντάξεις παλιννοστούντων (Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων) Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

Τα Δικαιώματα Επιβατών Πλοίων Και Λοιπών Πλωτών Μέσων, Μέρος Β’ του Βασιλείου Τσορμπατζίδη   Σε συνέχεια του πρώτου μέρους του άρθρου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών πλωτών μέσων, επανέρχομαι για να αναλύσω τα δικαιώματα του επιβάτη, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση ή αναβολή του δρομολογίου με ευθύνη της εταιρίας. Όπως αναφέρθηκε και στο …

Μέρος Α’ Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη Με το καλοκαίρι να πλησιάζει και ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών να σπεύδουν σε κάποιο νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, συνήθως με κάποιο πλοίο, καθίσταται επίκαιρη η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του επιβάτη, στην περίπτωση που από τη μεριά του παρέχοντος την υπηρεσία μεταφοράς δεν εκπληρωθούν οι γενικές …

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή, προσδιορίζουν τις επιμέρους πτυχές της διαφοράς τους, ερευνούν τις εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντά τους. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση επαφίεται στην πρωτοβουλία …

Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη Ο Νόμος 4356/22-12-2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015) ρυθμίζει σήμερα το σύμφωνο συμβίωσης στην ελληνική έννομη τάξη. Το σύμφωνο συμβίωσης εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο με τον Ν. 3719/2008. Σκοπός του Ν. 3719/2008 ήταν να ρυθμίσει ορισμένα μόνο ζητήματα της εκτός γάμου συμβίωσης με τη μορφή του συμφώνου συμβίωσης και όχι …

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο ιδίως της καθιέρωσης ελαστικότερων μορφών εργασίας, έχει συντελεστεί μια εκ βαράθρων αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις. Η ουσία όμως, αλλά και οι γενικοί κανόνες προστασίας που διέπουν το εργατικό δίκαιο δεν έχει καταλυθεί, παρά την αντίθετη πεποίθηση πολλών ανθρώπων. Ένα ζήτημα, το οποίο υπήρχε πάντοτε στις εργασιακές σχέσεις, αλλά πλέον, πολλές …

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Συνεχίζοντας τη σειρά των άρθρων νομικού περιεχομένου για το deltanews.gr, επανέρχομαι με ένα θέμα, το οποίο αφορά στα δικαιώματα του δημότη σε περίπτωση, που υποστεί ο ίδιος ή το όχημα του οποιαδήποτε ζημιά, η οποία να ανάγεται σε κακοτεχνία ή κακή συντήρηση …