Κατόπιν συμφωνίας της Περιφέρειας με τους Δήμους Δέλτα και Αμπελοκήπων-Μενεμένης.