ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος με λίγες γνώσεις ηλεκτρονικού από εταιρία στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου

Ιωνία: Ζητείται τορναδόρος για συμβατικό τόρνο σε μηχανουργείο κοπτικών – διαμορφωτικών καλουπιών