ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος με λίγες γνώσεις ηλεκτρονικού από εταιρία στη ΒΙΠΕΘ


male electrician testing industrial machine

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος με λίγες γνώσεις ηλεκτρονικού από εταιρία στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος με λίγες γνώσεις ηλεκτρονικού από εταιρία στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου

Για αποστολή βιογραφικού ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο.