Ποιος είπε ότι γλιτώσαμε με την καύση των αγρών


Ποιος είπε ότι γλιτώσαμε με την καύση των αγρών

Το χωράφι βρίσκετε στο τέρμα της παλιάς αερογέφυρας της Σίνδου. Πίσω από εταιρεία με περονοφόρα οχήματα.