Διαμαρτυρία φοιτητών του ΑΤΕΙ Σίνδου


Τι ζητούν οι φοιτητές;

Τα ζητήματα της καθαριότητας, της μετακίνησης και της σίτισης των φοιτητών συζητήθηκαν στη συνέλευση της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (πρώην ΑΤΕΙΘ) που πραγματοποήθηκε τη Παρασκευή 22 Νοεμβρίου.

Συζήτηση έγινε παράλληλα γύρω από τις μετεγγραφές, την αξιοποίηση εστιών, την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και τον ελλιπή εργαστηριακό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με ενημέρωση, ομόφωνα αποφασίστηκε η παράσταση διαμαρτυρίας στη Κοσμητεία της ΣΕΥΠ την Πέμπτη 28/11 στις 11:00, στον πρύτανη (η συνάντηση θα οριστεί σε επικοινωνία με τον ίδιο) και στα γραφεία του ΟΑΣΘ την Τετάρτη 27/11 στις 12:30.

Επίσης, μετά το τέλος της συνέλευσης δημιουργήθηκε συντονιστική επιτροπή για την υλοποίηση των δράσεων και για την κοινή δράση με την συντονιστική επιτροπή της ΣΤΕΦ.