Ενίσχυση των πέντε προστατευόμενων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας


Στην ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά η Περιφέρεια, σε μια προσπάθεια προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε επτά δράσεις ενίσχυσης των πέντε Φορέων Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης, του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, του Θερμαϊκού Κόλπου, της Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής και της περιοχής Βόρα – Πάικου – Βερμίου.

Στην Κερκίνη προβλέπονται -μεταξύ άλλων- δράσεις εγκατάστασης νέου εξοπλισμού παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων και στάθμης, σύγχρονων εργαλείων συμμετοχικής διαχείρισης και διαχειριστικών μελετών, καινοτόμων συστημάτων χαρτογράφησης καθώς και μια πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση άγνωστων οργανικών ρύπων και νανοπλαστικών στο υδάτινο σύστημα Κερκίνης-Στρυμόνα.

Στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου θα χρηματοδοτηθούν δράσεις προστασίας των ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα διαχειριστικές δράσεις για το αγριόγιδο, τις νυχτερίδες και γενικότερα τη βιόσφαιρα του Ολύμπου.

Στον Θερμαϊκό Κόλπο προβλέπεται η καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και η αποτύπωση των φυσικών ενδιαιτημάτων, με έμφαση στην εκπαίδευση του κοινού και τον οικοτουρισμό.

Σε ό,τι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών και τύπων, των οποίων ο βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. Ειδικότερα προβλέπονται δράσεις για τον λαγόγυρο, τα νυκτόβια αρπακτικά πτηνά, την αγριόγατα, τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, τη μεσογειακή φώκια, τη βίδρα, το τσακάλι κ.ά.

Στις Περιοχές Βόρα – Πάικου – Βερμίου, τέλος, θα γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών Τζένα – Πίνοβο και Λίμνη Άγρα, της χλωρίδας και πανίδας για την οργάνωση της διαχείρισης των προστατευτέων περιοχών, ειδών και οικοτόπων και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις περιοχές ευθύνης του Φορέα.