Εταιρεία έξω από την βιομηχανική περιοχή της Σίνδου αναζητεί να προσλάβει εργάτες 


Εταιρεία έξω από την βιομηχανική περιοχή της Σίνδου αναζητεί να προσλάβει εργάτες

Εταιρεία έξω από την βιομηχανική περιοχή της Σίνδου αναζητεί να προσλάβει ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 6973233131