Εθελοντική δράση για την ενίσχυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σίνδου “Χαρ. Λυσσαρίδης”


Μια πρωτοβουλία των φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σίνδου.

Οι φίλοι της βιβλιοθήκης “Χαρ. Λυσσαρίδης” Σίνδου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για συλλογική πρωτοβουλιακή δράση και εθελοντική συμμετοχή στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της πόλης μας, αποφάσισε να στηρίξει εθελοντικά το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης τα απογεύματα και όχι μόνο.

Σε πρώτη φάση, με σημείο αναφοράς το χώρο της Βιβλιοθήκης Σίνδοθ, θα γίνει μια προσπάθεια αναζήτησης κινήτρων και τρόπων για την τόνωση της ενεργούς συμμετοχής, την ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης και τη διεύρυνση των προσδοκιών, αλλά και των φιλοδοξιών των εθελοντών.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής σε πολιτιστικές συλλογικότητες και η ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων της πόλης μας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εθελοντική προσπάθεια μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της βιβλιοθήκης: 2310 569 543.

Ο εθελοντισμός είναι πυλώνας της κοινωνίας μας, στηρίξτε τον!