Μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων και Των Χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής , από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ο πόντιος Βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης κινητοποίησε τους προσφυγικής καταγωγής Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό απαιτούν την απομάκρυνση από την Κυβέρνηση τον αρνητή Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη.     Ακολουθεί το πλήρες …