Λόγω εργασιών καθορισμού και απολύμανσης του υδατοπύργου και καθαρισμού των δεξαμενών.