Πράσινο φως για την έναρξη των έργων εξυγίανσης και αποκατάστασης του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων στην περιοχή του δυτικού παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης έδωσε σήμερα η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στη δια περιφοράς συνεδρίασή της. Το υπέδαφος και τα υπόγεια νερά φέρουν μεγάλα φορτία ρύπανσης εδώ και δεκαετίες, όπως έδειξαν οι μελέτες που εκπόνησε η …