Η γραμμή “Νοιάζομαι για το δήμο Δέλτα” που δέχεται κλήσεις  για θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, αδέσποτα και άλλα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη, αλλάζει αριθμό. Ο νέος τηλεφωνικός αριθμός είναι 2310788633 και στο εξής θα δέχεται όλες τις κλήσεις των πολιτών. Οι πολίτες που θα καλούν σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό θα δηλώνουν τα στοιχεία …