Νέος τηλεφωνικός αριθμός για τη γραμμή “Νοιάζομαι”


Η γραμμή “Νοιάζομαι για το δήμο Δέλτα” που δέχεται κλήσεις  για θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, αδέσποτα και άλλα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη, αλλάζει αριθμό.

Ο νέος τηλεφωνικός αριθμός είναι 2310788633 και στο εξής θα δέχεται όλες τις κλήσεις των πολιτών.

Οι πολίτες που θα καλούν σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό θα δηλώνουν τα στοιχεία τους και θα αναφέρουν τα αιτήματά τους . Αυτά θα καταγράφονται και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για να επιλυθούν.

Μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία  με την γραμμή νοιάζομαι οι δημότες συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών  και της εικόνας του Δήμου μας.

Τα αιτήματα των πολιτών παραμένουν σε προτεραιότητα για τη διοίκηση του δήμου Δέλτα και η συχνή επικοινωνία είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.