Το 2016 στις δομές σε Διαβατά και Λαγκαδίκια φιλοξενούνταν το 60% του συνολικού αριθμού προσφύγων στη χώρα.