Ερώτηση στην Βουλή της Κ. Μάρκου για τη διαχείριση και το μέλλον της Τράπεζας Αττικής