Ερώτηση στην Βουλή της Κ. Μάρκου για τη διαχείριση και το μέλλον της Τράπεζας Αττικής


Ερώτηση στην Βουλή της Κ. Μάρκου για τη διαχείριση και το μέλλον της Τράπεζας Αττικής

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα διαχείριση και κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Αττικής, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας καθώς και την ολοκλήρωση του σχετικού πορίσματος ελέγχου το οποίο πρόκειται να δοθεί στη δικαιοσύνη, κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι, Κατερίνα Μάρκου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πόρισμα διαπιστώνεται η χορήγηση δανείων χωρίς να τηρούνται επαρκώς τα δέοντα τραπεζικά κριτήρια, όσον αφορά ιδιαιτέρως τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών αλλά και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, παραμένει ακάλυπτο το ποσό των 70 εκ. ευρώ εποπτικών κεφαλαίων Tier 1 για τη συμπλήρωση του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης μετοχικούς κεφαλαίου της τράπεζας, από το Δεκέμβριο του 2015 (βλ. Ανακοινώσεις Τράπεζας Αττικής 4/3/2016 και 27/7/2016).

Δεδομένου ότι στην Τράπεζα Αττικής τηρούνται καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και οι λογαριασμοί του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με το μέλλον της τράπεζας, τονίζει η βουλευτής.

Ρωτά, λοιπόν, τον Υπουργό Οικονομικών ποια είναι η πορεία του εγχειρήματος άντλησης του εναπομένοντος ποσού των 70 εκ. ευρώ για την πλήρη κάλυψη του απαιτούμενου εποπτικού κεφαλαίου. Επιπλέον, ζητά στοιχεία για το σύνολο των χορηγήσεων δανείων και εγγυητικών επιστολών από την ημέρα που εντοπίστηκε το παραπάνω κενό, ποιοι είναι οι λήπτες των δανείων και εγγυητικών επιστολών και ποιο είναι το σύνολο των εγγυήσεων που έλαβε η τράπεζα για την εξασφάλιση των δανείων αυτών καθώς και ποια είναι η επίπτωση των παραπάνω στις απαιτήσεις εποπτικών κεφαλαίων. Τέλος, ζητά να μάθει ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τη διοίκηση της τράπεζας για τη διασφάλιση των χρημάτων των καταθετών ως προς την αντιστάθμιση των όποιων κεφαλαιακών απαιτήσεων προέκυψαν από τα χορηγούμενα δάνεια και εγγυητικές επιστολές.