Καταγγέλλουν μεγάλα προβλήματα στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας και υγιεινής των μυδιών.