Παρόμοια επιχείρηση διεξήχθη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.