Από τους δημοφιλέστερους Αγίους της Χριστιανικής πίστης.