Βρίσκονται αποκομμένοι, χωρίς ενημέρωση και συνεργασία με τη Διοίκηση Ιωαννίδη.