Ανακοινώνεται ότι σήμερα από ώρα 16:00 έως και 18:00 θα υπάρχει μειωμένη πίεση στην υδροδότηση των Διαβατών λόγω εκτέλεσης έργων στη συμμαχική οδό

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΔΔ: Υπάρχει σοβαρή βλάβη στο αντλιοστάσιο της τοπικής κοινότητας Σίνδου. Για το λόγο αυτό η πίεση του νερού θα είναι χαμηλή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ανακοίνωση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ: Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ενημερώνει ότι η αποκατάσταση της υδροδότησης στα Διαβατά θα γίνει στις 16:00 μ.μ. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας