Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔΔ για την υδροδότηση της Σίνδου


Ανακοίνωση ΔΕΥΑΔΔ:

Υπάρχει σοβαρή βλάβη στο αντλιοστάσιο της τοπικής κοινότητας Σίνδου.

Για το λόγο αυτό η πίεση του νερού θα είναι χαμηλή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.