Ξεκινούν από σήμερα οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δέλτα


Από 1η Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ. Δέλτα για το έτος 2016-2017. Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη είτε 18 μήνες, σήμερα ή μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2016. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Παιδικό Σταθμό συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως

2. Πιστοποιητικό Παιδιάτρου

3. Βιβλιάριο εμβολίων και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (mantoux)

4. Υπεύθυνη δήλωση, σχετικά με την απασχόληση της μητέρας αν δεν υπάρχει βεβαίωση εργοδότη.

5. Βεβαίωση εργοδότη για τον καθένα από τους γονείς, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών.

6. Φωτοτυπία των τελευταίων ενσήμων.

7. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού.

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (μόνο για εγγραφή)

9. Αντίγραφο ταυτότητας του πατέρα και της μητέρας.

10. Υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί από τον σταθμό.

Ώρες παραλαβής αιτήσεων από τις 10.00 – 11.00 π.μ. στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.